terapi samtale kropsterapi gestaltterapi kropsbehandlinger

Om mig

Jeg hedder Miriam Worm Jensen og er født i 1965. Jeg har en datter på 17 år og en slædehund på 11 år. Vi bor i Rødvig på Stevns. 

Jeg er uddannet Bodymind Krops- og Gestaltterapeut i 2005. Det er en 4-årig uddannelse under Bodymind Institute. Derudover har jeg en 1-årig videreuddannelse i pulseringsterapi. Jeg bestræber mig på at vedligeholde og ajourføre min faglige viden og uddannelse og har i den sammenhæng deltaget i et 1-årigt kursus i SATe, som er en kropsorienteret, bevidstgørende træning i vores tilknytningsmønstre. Derudover er jeg certificeret i Neuroaffektiv Psykoterapi juli 2020.

Jeg er også socialrådgiver og har arbejdet som myndighedssagsbehandler med børn og familier i 10 år. Jeg har en 1-årig efteruddannelse til småbørnskonsulent med fokus på sårbare børn og tidlig intervention og en 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier og er certificeret i anvendelse af "kompasmodellen" vinter 2017. Derudover arbejder jeg med superviseret Theraplay og har taget trin 1 i efteråret 2018 og forventer at kunne tage trin 2 til foråret 2021.

For mig er tilknytningsteorien meningsfuld at inddrage såvel i det personlige/ individuelle behandlingsarbejde som i familiebehandling, både fordi teorien kan bruges psykoedukerende men også fordi teorien kan lette vores personlige arbejde med vores dybe overbevisninger og "indre arbejdsmodeller".

 
Jeg har beskæftiget mig med personlig udvikling gennem 25 år. Jeg er i løbende supervision og egenterapi, hvilket er en slags kvalitetssikring og dermed også din ”garanti” for, at jeg kan møde dig professionelt og etisk forsvarligt.