samtale terapi kropsterapi gestaltterapi kropsbehandling familiebehandling Theraplay psykoterapi

Bodymind Krops- og gestaltterapi

Terapiformen er kropslig, oplevelsesorienteret og eksperimenterende og kan beskrives som:

  •  en ”her og nu” terapiform, som tager afsæt i dit liv, som det aktuelt former sig 
  •  en metode til at lære at træne opmærksomhed, så du kan være fuldt til stede i nu’et (vejrtrækningsøvelser indgår) 
  •  en måde at træne din evne til at mærke og bruge kroppens signaler og budskaber

I Bodymind terapi er processen styrende. Det betyder, vi frit kan benytte forskellige udtryksformer (samtale, bevægelse, kropsøvelser), da det er energien, vi arbejder med og lærer af. Derfor opleves sessionerne også forskelligt.

Indledningsvis taler vi om, hvad der ”fylder” efterfulgt af den indholdsmæssige del – altså dit arbejde med dig selv. I afslutningen italesætter vi dine sansninger, således at de kropslige erfaringer også kan bruges af dit intellekt.

En session varer max 1 time og koster 800 kr. Hvis du er studerende, på sygedagpenge, er arbejdsløs, pensionist eller uden egen indtægt, reduceres prisen til 550 kr.

Metoden

I Bodymind er tankegangen holistisk. Det betyder, at krop og psyke hænger uløseligt sammen og gensidigt påvirker hinanden. Når vi navigerer efter kroppens signaler, opdager vi at kroppen hele tiden taler til os. Følger vi kroppen, får vi et autentisk udtryk - derfor har kroppen en vigtig funktion i terapien. 

Fundamentet i Bodymind er gestaltterapi og psykodynamisk kropsterapi. En session kan indeholde bevidstgørende samtale, åndedrætsøvelser, visualisering, teori, fysiske øvelser på gulv, hjerne-øvelser, afspænding og meditation. 

Du kan læse yderligere om Bodymind Metoden™ på dette link:     www.bodymind-institute.dk/Bodymind Metoden.htm