terapi samtale kropsterapi gestaltterapi kropsbehandlinger

Om mig

Jeg hedder Miriam Worm Jensen og er født i 1965. Jeg har en datter på 20 år. Vi bor i Rødvig på Stevns. 

Jeg er uddannet Bodymind Krops- og Gestaltterapeut i 2005. Det er en 4-årig uddannelse under Bodymind Institute. Derudover har jeg en 1-årig videreuddannelse i pulseringsterapi. Jeg bestræber mig på at vedligeholde og ajourføre min faglige viden og uddannelse og har i den sammenhæng deltaget i et 1-årigt kursus i SATe, som er en kropsorienteret, bevidstgørende træning i vores tilknytningsmønstre. Derudover er jeg certificeret i Neuroaffektiv Psykoterapi juli 2020.

Jeg er også socialrådgiver og har arbejdet som myndighedssagsbehandler med børn og familier i 10 år. Jeg har en 1-årig efteruddannelse til småbørnskonsulent med fokus på sårbare børn og tidlig intervention og en 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier og er certificeret i anvendelse af "kompasmodellen" vinter 2017.

Jeg arbejder også med Theraplay informeret praksis og er certificeret på trin 1 - Foundational Theraplay Practitioner og regner med at kunne certificeres på trin 2 foråret 2023. Jeg er derudover også certificeret i MIM-P i februar 2023.

For mig er tilknytningsteorien meningsfud at inddrage i såvel det personlige/ individuelle behandlingsarbejde som i familiebehandling, både fordi teorien kan bruges psykoedukerende men også fordi teorien kan lette vores personlige arbejde med vores dybe overbevisninger og "indre arbejdsmodeller".

Jeg har beskæftiget mig med personlig udvikling gennem mere end 25 år. Jeg er i løbende supervision og egenterapi, hvilket er en slags kvalitetssikring og hjælp til, at jeg kan møde dig professionelt og etisk forsvarligt.