terapi samtale kropsterapi gestaltterapi kropsbehandlinger

Om mig

Jeg hedder Miriam Worm Jensen og er født i 1965. Jeg har en datter på 20 år. Vi bor i Rødvig på Stevns. 

Jeg er uddannet Bodymind Krops- og Gestaltterapeut i 2005. Det er en 4-årig uddannelse under Bodymind Institute. Jeg har en 1-årig videreuddannelse i pulseringsterapi fra samme institut. Jeg bestræber mig på at vedligeholde og ajourføre min faglige viden og uddannelse og har i den sammenhæng deltaget i et 1-årigt kursus i SATe, som er en kropsorienteret, bevidstgørende træning i vores tilknytningsmønstre. Derudover er jeg certificeret i Neuroaffektiv Psykoterapi juli 2020.

Jeg er også socialrådgiver og har arbejdet som myndighedssagsbehandler med børn og familier i 10 år. Jeg har en 1-årig efteruddannelse til småbørnskonsulent med fokus på sårbare børn og tidlig intervention og en 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier og er certificeret i anvendelse af "kompasmodellen" vinteren 2017.

Jeg arbejder med børn og deres forældre med metoden Theraplay informeret praksis og er certificeret på trin 2 - Intermediate Theraplay Practitioner i marts 2023. Derudover er jeg certificeret i scoringssystemet MIM-P i februar 2023.

For mig er tilknytningsteorien meningsfud at inddrage i såvel det personlige/ individuelle behandlingsarbejde som i familiebehandling, både fordi teorien kan bruges psykoedukerende men også fordi teorien kan lette vores personlige arbejde med vores dybe overbevisninger og "indre arbejdsmodeller".

Jeg har beskæftiget mig med personlig udvikling i snart 30 år og er i løbende supervision og egenterapi, hvilket er en slags kvalitetssikring og hjælp til, at jeg kan møde dig professionelt og etisk forsvarligt.