terapi, kropsterapi, psykoterapi, samtale, kropsbehandlinger

Konsulent-ydelser

Jeg kan godt lide at kombinere mine terapeut- og rådgiverfærdigheder og sælger i den sammenhæng ydelser til kommuner, opholdssteder og andre behandlingstilbud i form af familiebehandling, samværsopgaver samt supervision. CV og prisliste kan fremsendes efter aftale.

Jeg tilbyder MIM samspilsanalyse til brug for den Børnefaglige Undersøgelse,

når der er behov for beskrivelser af samspillet og de relationelle ressourcer og udfordringer. Derudover tilbyder jeg superviserede Theraplay forløb (Theraplay informeret praksis) som et foranstaltningstilbud og/eller som en del af et familiebehandlingstilbud.

 

MIM samspilsanalysen kan eventuelt suppleres med Den Neuroaffektive Analyse, såfremt der ønskes specifikke anvisninger til interventionsområder/ former.

 

Jeg tilbyder observationer i hjemmet (evt. m. Care Index)

til brug for den børnefaglige undersøgelse og til vurdering af foranstaltningsniveau.

 

Jeg tilbyder intervenerende familiebehandlingsforløb,

hvor familien/forældrene arbejder med at udvikle og træne deres forældrekompetencer med henblik på at tilgodese barnets udviklingsbehov i hjemmet. Det har naturligt mest relevans inden for småbørnsområdet.

 

Jeg tilbyder støttet samvær i hjemmet eller i eksterne lokaler

til familier, som er interesserede i at udvikle på deres kompetencer med henblik på at øge deres samvær eller få et mere givende/ harmonisk samvær. Foruden selve samværet indgår forældresamtaler.

 

Jeg vil godt noget mere med det, end “blot” at være støttende. I og med jeg også er psykoterapeut, er det oplagt at bringe det i spil uden for samværet, således at forælderen kan arbejde med sine kompetencer og indre arbejdsmodeller. Foruden støtte i samværet, råd og vejledning omkring samværs-aktiviteter, barnets udviklingstrin m.m. indgår således også muligheden for et personligt udviklingsarbejde.

 

Jeg tilbyder supervision/ konsultativ bistand til plejefamilier og personale

Afsættet herfor vil typisk være baseret på tilknytningsteori og neuroaffektiv udviklingspsykologi, således at plejefamilien/ medarbejderen øger deres forståelse for barnets adfærd og får indsigt i, hvorledes deres håndtering af barnet kan understøtte barnets udvikling hen mod sund tilknytning. Der er også mulighed for at arbejde med plejeforældrenes/ medarbejderens egne tilknytningsstile og erfaringer, hvis plejefamilien/ medarbejderen er åbne herfor.